(An Undertaking of Bhaktapur Municipality)
Khwopa Secondary School
Affiliated to NEB
(Dedicated To Country & People)
 • Fee Structure for Academic Year 2081/82

   VIEW PDF FILE

   आ.व. २०८१/८२ मा विज्ञान संकायमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरुको शुल्क

   विवरण कक्षा ११ कक्षा १२
    मासिक शुल्क (२८०० X १२ ) ३३,६०० ३३,६००
   वार्षिक शुल्क (प्रयोगशाला, आन्तरिक परीक्षा, विद्यार्थी परिचयपत्र,फोटो, एसपीआरएफ किताब, एक दिने भ्रमण, पुस्तकालय, अतिरिक्त क्रियाकलाप, खेलकुद, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, अभिमुखीकरण   कार्यक्रम, विविधलगायतको शुल्क) ३२,५०० ३२,५००
    स्थानीय शैक्षिक योगदान शुल्क (LECF) १,४०० १,४००
    भर्ना शुल्क ८,५००
    धरौटी (२ वर्षपछि फिर्ता आउने) १,०००
    जम्मा ७७,००० ६७,५००
    ११ र १२ को जम्मा १,४४,५००

    

    पहिलो किस्ता (भर्ना / नाम दर्ता)
   २३,०००
   २२,५००
    दोस्रो किस्ता १८,००० १५,०००
    तेस्रो किस्ता १८,००० १५,०००
    चौथोे किस्ता १८,००० १५,०००

    

   आ.व. २०८१/८२ मा व्यवस्थापन /मानविकी /कानुन संकायमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरुको शुल्क

   विवरण कक्षा ११ कक्षा १२
    मासिक शुल्क (१,८५० X १२ ) २२,२०० २२,२००
   वार्षिक शुल्क (प्रयोगशाला, आन्तरिक परीक्षा, विद्यार्थी परिचयपत्र, फोटो, एसपीआरएफ किताब, एक दिने भ्रमण, पुस्तकालय, अतिरिक्त   क्रियाकलाप, खेलकुद, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, अभिमुखीकरण   कार्यक्रम, विविधलगायतको शुल्क) १९,५०० १९,५००
    स्थानीय शैक्षिक योगदान शुल्क (LECF) ९२५ ९२५
    भर्ना शुल्क ८,५००
    धरौटी (२ वर्षपछि फिर्ता आउने) ५००
    जम्मा ५१,६२५ ४२,६२५
    ११ र १२ को जम्मा ९४,२५०

    

    किस्ता (भर्ना / नाम दर्ता)
   १५,६२५
   १२,६२५
    दोस्रो किस्ता १२,००० १०,०००
    तेस्रो किस्ता १२​,००० १०,०००
    चौथोे किस्ता १२​,००० १०,०००

    

   उपरोक्त शुल्कमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको परीक्षा शुल्क र विद्यालय पोशाकको शुल्क समावेश गरिएको छैन । साथै, व्यवस्थापन सङ्काय अन्तर्गत होटेल म्यानेजमेन्ट, टुरिजम् एण्ड माउण्टेनियरिङ्ग स्टडिज तथा कम्प्युटर विज्ञान विषय लिई अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुसंग निम्नानुसार थप शुल्क लाग्नेछ ।

   विषय कक्षा ११ कक्षा १२
    Hotel Management/Tourism and Mountaineering Studies ७,००० ९,०००
    Computer Science ६,००० ६,०००

    

   • प्रवेश शुल्क कक्षा ११ मा भर्नाको समय एकपटक मात्र लिइनेछ ।
   • विद्यार्थी परिचय पत्र (ID Card) प्राप्त गरीसके पछि प्रत्येक विद्यार्थीले सो कार्ड मार्फत पुस्तकालय शाखाबाट एकपटकमा ३ वटा पुस्तक प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
   • विविध शुल्कमा आन्तरिक र प्रयोगात्मक परीक्षा, विद्यार्थी परिचय पत्र, अतिरिक्त क्रियाकलाप, खेलकुद, सुचना सञ्चार प्रविधि, अभिमुखीकरण कार्यक्रमलगायत विविध गतिविधि र अन्य खर्चहरु समावेश छन् ।
   • मासिक शुल्क २ वर्ष (२४ महिना)को प्रति महिना विज्ञान संकायको रु.२,८०० र व्यवस्थापन/मानविकी/कानुन संकायको रु.१,८५० लाग्नेछ ।
   • आन्तरिक परीक्षा शुल्क अन्तर्गत ३ वटा Mid-Term र ३ Terminal Exam पर्दछन् । कक्षा ११ को हकमा Final Exam लिइनेछ ।
   • व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत Hotel Management र Tourism and Mountaineering Studies विषय लिई अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले प्रयोगात्मक तथा स्थलगत भ्रमण शुल्क बापत कक्षा ११ मा रु.७,००० र कक्षा १२ मा रु.९,००० तिर्नु पर्नेछ । यो शुल्क कूल जम्मा शुल्कमा समावेश गरिएको छैन ।
   • व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत Computer Science विषय लिई अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले प्रयोगात्मक शुल्क बापत कक्षा ११ मा रु.६,००० र कक्षा १२ मा पनि रु.६,००० तिर्नु पर्नेछ । यो शुल्क कूल जम्मा शुल्कमा समावेश गरिएको छैन ।
   • गाडी प्रयोग गर्ने विद्यार्थीहरुको लागि छुट्टै शुल्क लाग्नेछ ।
   • रिचय पत्र दुई वर्षको लागि एक पटकको शुल्क लिई सम्बन्धित विद्यार्थीलाई वितरण गरिनेछ ।
   • धरौटी फिर्ता लिन दुई वर्षको शैक्षिक सत्र पुरा गरेको हुनुपर्नेछ ।
   • राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले निर्र्धारण गरे अनुसार रजिष्ट्रेशन शुल्क र परीक्षा शुल्क थप लिइनेछ ।
   • तालिकामा उल्लेखित शुल्कहरु किस्तामा बुझिलिइनेछ । शुल्कको किस्ता लेखा शाखाको अलावा नेपाल बैंक लिमिटेडका शाखाहरुमा पनि जम्मा गर्न सकिनेछ ।

More Recent Notices कक्षा ११ को मौका परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८१-०३ -०७) कक्षा १२ सञ्चालन हुने तथा पहिलो किस्ता शुल्क बुझाई नाम दर्ता गराउने सम्बन्धमा सूचना (२०८१-०२-२७) माैका परीक्षा - २०८१ सम्बन्धी सूचना (२०८१-०२-२५) कक्षा ११को अन्तिम परिक्षाको नतिजा वितरण हुने सम्बन्धमा सूचना । (२०८१-०२-२४) कक्षा ११को अन्तिम परिक्षाको नतिजा वितरण हुने सम्बन्धमा सूचना । (२०८१-०२-२०) शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना (२०८१ -०२-१७) नतिजा प्रकाशन तथा कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना । (२०८१ - ०२ -१७) पूर्णकालीन शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना । (२०८१-०२-१२) शिक्षकहरूलाई Session Break बिदा हुने सम्बन्धमा सूचना। (२०८०-११-२७) कक्षा ११ को तेश्रो त्रैमासिक र कक्षा १२ को प्रि बोर्ड परीक्षा २०८० सम्बन्धी सूचना । (२०८०-११-०१) फागुन २ गते श्रीपञ्चमीको दिन बिदा हुने सम्बन्धमा सूचना (२०८०-१०-१४) माघ १६ सहिद दिवसका दिन नियमित कक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धमा सूचना । (२०८०-१०-१०) कक्षा १२ का नियमित तथा कक्षा ११ र १२ को गे्रडवृद्धि परीक्षार्थीहरुको परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना (२०८०–०९–१७) परीक्षा तयारी बिदा सम्बन्धी सूचना । (२०८०-०८-१२) तेस्रो किस्ता शुल्क बुझाउने सम्बन्धमा सूचना (२०८०-०९-१२) पुस १५ ‘तमू ल्होसार’ का दिन कक्षा तथा कार्यालय सञ्चालन हुने सम्बन्धमा सूचना (२०८०–०८–२८) गरिब तथा जेहेनदार र प्रतिभावान छात्रवृतिको लागि आवेदन दिएका विद्यार्थीहरुको छात्रवृत्ति अन्तर्वार्ता हुने सम्बन्धमा सूचना । (२०८०-०८-२१) सुरक्षा गार्ड आवश्यकता अनुसार आवेदन दिएका आवेदकहरूको अन्तर्वार्ता सम्बन्धमा सूचना (२०८०-०८-‌१८) +२ तहको शिक्षकका लागि योग्य उम्मेदवारबाट दरखास्त आह्वान गरिएको छ । (२०८०-०८-१७) कक्षा १२ का नियमित तथा कक्षा ११ र १२ को ग्रेड बृद्धि (रेजिस्ट्रेसन नम्बर का शुरुका दुई ७९, ७८, ७७ र ७६ भएका ) परीक्षार्थीहरुको परीक्षा फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना

HOME  |   ABOUT US | NOTICE BOARD  |   BLOG  |   FAQ  |   GALLERY  |   CONTACT

© 2024 Khwopa Secondary School. All Rights Reserved.

Designed & Developed By Er. Shiva kumar Shrestha